Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs

Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs

Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs

In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Dit maakt dat leerlingen zeer sterk afhankelijk zijn van de docenten. Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het werken met groepsinstructie ook in het onderwijs aan leerlingen met achterstanden positieve effecten heeft op hun schoolprestaties en zelfstandigheid. Om dergelijke effecten in het Praktijkonderwijs te bewerkstelligen is, prescription mede op basis van eerder onderzoek, viagra sale door het GION (Universiteit Groningen) een docententraining ontwikkeld voor lessen in houttechniek. Hierin is een groep van 17 docenten getraind om hun bestaande lesgeefroutine (individuele begeleiding dan wel groepsbenadering) te verbeteren. In het onderzoek ligt de nadruk op de vragen: “Hebben de trainingen van docenten geleid tot een verandering van het lesgeefgedrag en is die verandering blijvend zichtbaar?” en “Verandert er iets aan de zelfstandigheid en de prestaties van leerlingen naar aanleiding van het veranderend lesgeefgedrag?”