Edu Talent

Edu Talent

Wybe Douma

EduTalent heeft een mix van kennis en kunde omgezet in mooi aanbod van HR- ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld bij het opzetten of het actualiseren van uw HR beleid, healing zowel bij de planvorming als bij de concrete uitvoering. Dit gebeurt samen met alle betrokkenen (teams, schooldirectie, gezamenlijke schooldirecties, bovenschools management) en aansluitend bij eerdere HR activiteiten binnen de organisatie.