Cirkel van Ontwikkeling

De Cirkel van Ontwikkeling is geïnspireerd door de alledaagse praktijk op scholen van het Praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Vanuit onze ervaring bieden wij u, see in samenwerking met MN training, and dit instrument aan dat ingezet kan worden bij het ontwikkelen van algemene competenties van leerlingen. Het is tevens een instrument dat ondersteunend werkt bij de vaststelling en het uitwerken van het ontwikkelperspectief. De Cirkel biedt mentoren een duidelijke structuur aan voor het voeren van een mentor- of coach gesprek. Het verenigt zes ontwikkelingslijnen, discount vormgegeven door een cirkel.

  • De Cirkel brengt – met de leerling – samenhang aan tussen de doelen en de middelen uitgewerkt in een IOP/OPP en later het portfolio.
  • De leerling bepaalt zelf, in samenspraak met de mentor/coach, met welke ontwikkellijn(en) hij/zij de aankomende tijd wil werken en welke gedragsindicatoren daarmee verbonden zijn.
  • De waaier laat zien dat de verschillende ontwikkellijnen niet los van elkaar staan, maar samenhangen. In het gesprek wordt motivatie gekoppeld aan ontwikkellijn en competentie zodat de betrokkenheid wordt vergroot. Het vereenvoudigt het documenteren van de ontwikkeling en maakt verbinding met alle milieus.

Het basispakket
Deze bestaat uit de handleiding, de waaier met de ontwikkelingslijnen, hulpbladen met indicatoren en het werkblad. Rondom Baaz maakt voor u het werkblad en hulpblad op maat. Om de Cirkel in de klas te introduceren is er een instructiefilm beschikbaar en vier introductielessen.

Leerlingvolgsysteem

De Cirkel voor Ontwikkeling is een zelfstandig instrument. Indien gewenst is integratie in uw LVS mogelijk. De Cirkel is integraal opgenomen in PrOfijt, het nieuwe onderwijsplanning- en volgsysteem.