Docenten in hun kracht

Docenten doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende omgeving. Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren vragen om pedagogische kwaliteiten om de juiste dingen te doen op het juiste moment, ook in de ogen van anderen.

Bewustwording

Persoonlijke effectiviteit vraag om concrete samenwerking met leerlingen, collega’s en ouders. Juist dan is het van belang dat de docent zijn grenzen kent, om kan gaan met aanwezige spanningen en verantwoording neemt voor zichzelf en voor gemaakte afspraken. De docent moet altijd kunnen werken vanuit concrete waarden op basis van eigen gemaakte keuzes.

Met onze training zorgen we ervoor dat we bewustwording creëren die docenten aanspreekt om vanuit eigen verantwoordelijkheid te handelen en tegelijkertijd hun pedagogische kwaliteiten te versterken en aan te spreken. Voor de schoolorganisatie levert het docenten op die meer zelfreflecterend zijn. Dat bevordert een constructieve houding in de samenwerking met collega’s en tot meer pedagogische deskundigheid en bevlogenheid bij de docent.

Workshops en trainingen 

Tijdens het traject gepersonaliseerd leren wordt volop aandacht besteed aan bewustwording en pedagogische deskundigheid. Dit komt aan de orde in de volgende deskundigheidsbevorderende trainingen en workshops:

  • regieversterkend handelen
  • peer learning
  • visievorming en waarden bepalen
  • leerkrachtmetamorfose
  • vitale school
  • persoonlijk docentcoaching

Masterclasses

MN Leerlab voorziet ook in een aantal regionaal georganiseerde masterclasses voor docenten:

  • regieversterkend handelen
  • visievorming en waarden bepalen
  • leerkrachtmetamorfose
  • werken met leerdoelen

Meer informatie of interesse? Neem dan contact op met Mike Nikkels 06 55 36 39 07