Maak jouw onderwijs passend

“Interesse, ask uitdaging en vervullend, order zijn essentiële drijfveren

voor een hoge mate van creatieve betrokkenheid”

Ken uzelf…

Bezield leraarschap is naast een vak ook een missie. De kracht van een leraar, die zich staande houd tussen snel veranderende spelregels, zit hem in het vermogen die missie te vertalen naar acties die de basisbehoeften van leerlingen; relatie – competentie en autonomie respecteert. Leraar en leerling zijn partners in leren. De een is er niet zonder de ander. Een goede match vraagt leraren om hun leerlingen te begrijpen en te (h)erkennen zoals ze zijn in hun karakter-typische kwaliteiten.

Bij Gepersonaliseerd Onderwijs gaat het om de juiste balans tussen presteren en persoonlijke ontwikkeling; life skills – basisbehoeften – leerstijlen – menselijke dynamieken. De leerlingen moeten onderwijs genieten op passend niveau, in een passende tijd met passende leerdoelen en passend bij hun emotionele en cognitieve ontwikkeling en het liefst in een onderwijssysteem wat beter aansluit bij hoe zij kunnen en willen l

  • Hoe (h)erken jij de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen?

  • In hoeverre houd jij rekening met de te onderscheiden
    kwaliteiten van elk kind in de groep?

  • Sluit jij als leraar met het onderwijsaanbod voldoende aan
    op die kwaliteiten van de leerling?

Vergroot uw kennis van verschillen met Mission Nine

Wat mooi is aan ons als mensen, is dat wij zichtbaar verschillen van elkaar. Het lijkt alsof er duidelijk waarneembare aangeboren en aangeleerde kwaliteiten zijn die bij de één sterker ontwikkeld zijn dan bij de ander en vice versa. Willen we gebruik maken van deze verschillen in kwaliteiten tussen mensen, dan doen we er goed aan, ons het belang te realiseren hoe we dit effectief inzetten.  Je zult als leraar rekening moeten houden met de te onderscheiden kwaliteiten van hoofd-, hart- en buiktypen om te kunnen begrijpen wat een kind beweegt.

Kortom, met passie en aandacht de jong lerende onderwijs geven! Kennis van het Enneagram is daarbij een bewezen en effectief hulpmiddel. Het zorgt voor dynamiek in de relatie met leerlingen en als lerende professional in een lerend team om onderlinge verschillen te benutten.

 Mission Nine is een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld programma. Het stelt onderwijsprofessionals in staat beter te kijken naar hoe leerlingen écht zijn. Dan is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de essentie van hun persoonlijke ontwikkeling. We zijn in het onderwijs – wat teveel – gaan denken in beperkingen van kinderen Wij ondersteunen schoolteams die terecht de behoefte hebben om de kinderen weer meer te gaan zien zoals ze zijn, recht te doen aan hun essentie, minder te focussen op gebrek.