Exova: Gepersonaliseerd Leren voor het PO

Missie en kernwaarden

Exova is een schoolbrede methodiek voor adaptief en op leerlijnen gebaseerd onderwijs. MN Leerlab begeleid voor Exova PO-scholen in het veranderingstraject naar toekomstbestendig onderwijs. Excellent Onderwijs Voor Allen. Via Exova realiseren we gepersonaliseerd onderwijs voor elk kind. De kernwaarden van Exova zijn de drie V’s: Visie, Verwondering en Vertrouwen.

 • Visie
  De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.
 • Verwondering
  Elk kind is van nature leergierig. Exova sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren.
 • Vertrouwen
  Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven, doen en doorzetten, en hierdoor naar zelfstandigheid en succes.

Exova in het kort

 • Eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling
 • Leerling werkt op eigen tempo en niveau
 • Één-op-één-onderwijs is mogelijk
 • Ontwikkeling i.p.v. begrenzing
 • Natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen behouden
 • Meer plezier in leraarschap!
 • Digitale leerlijnen

Op www.exova.nl leest u uitgebreid over M4th (rekenen), T-world (wereldoriëntatie en taal) en Code 26 (Nederlands)

Heeft u interesse in Exova en wilt u meer weten? Wij komen graag bij u op school een gratis presentatie geven over wat Exova inhoudt. Deze presentatie duurt ongeveer 1 uur.
Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen met http://exova.nl/contact/exova-logo

 

 

13738650 - teen boy sitting on stairs and using tablet computer in school