Inspectie audit

Nieuwsgierig waar uw school staat?

MN Leerlab werkt al vele jaren samen met Scholen voor Praktijkonderwijs in heel Nederland. Met de hoeveelheid aan kennis en ervaring en het meest recente inspectiekader wordt uw school langs de ‘meetlat’ gelegd.

Na de audit ontvangt u een uitgebreide schriftelijke rapportage met daarin waarderingen en verbetervoorstellen. De audit geeft inzicht in waar een school staat en waar de verbeterpunten liggen. Scholen die tot nu toe door MN Leerlab een pré-inspectie hebben laten uitvoeren, hebben allen minimaal het basisarrangement verworven.

Samen bouwen aan excellent inspectieproof Praktijkonderwijs!

Waarom een audit?

 • U wilt weten waar je staat met jouw school
 • U heeft behoefte aan professionele feedback
 • U wilt goed voorbereid zijn op een komend inspectiebezoek
 • U wilt, op grond van een inspectierapport, dat de organisatie doorpakt op de verbeterpunten

Hoe voert MN Training de audit uit?

 1. Intakegesprek en afstemming omvang van de audit
 2. Bezoek aan de school gedurende twee lesdagen.
 3. Opstellen auditrapportage
 4. Eindevaluatie en presentatie aan het team

Wat gebruikt MN Training voor de audit?

 • Het meest recente toetsingskader voor het Pro
 • Auditrapportageformulier
 • Onderzoek – interviews en observaties
 • Jarenlange kennis en ervaring opgedaan op vergelijkbare scholen

 

 

Referentiescholen die een audit hebben laten uitvoeren:

prostadskanaal      het streek  logo_baander (1)ScreenHunter_03 Oct. 22 22.10

 

Kader Auditonderzoek

In de uitvoering van de controle op de onderwijsprocessen worden de onderzoeksthema’s in gezamenlijk overleg vastgesteld. MN training adviseert om de audit te beperken  tot de meest elementaire punten die direct of indirect te maken hebben met  het IOP/OOP, het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de individualisering van het onderwijsaanbod (pedagogisch klimaat) en de effectiviteit van het didactisch handelen van het onderwijspersoneel.

“Mike heeft ons enorm geholpen in onze ambitie richting excellente school.
Eind 2014 hebben we Mike ingehuurd voor een kwaliteitsaudit. Twee dagen heeft Mike ‘vanuit het inspectiekader’ lessen bezocht, medewerkers geïnterviewd en document bestudeerd. Dat heeft geresulteerd in een kritisch rapport met aanbevelingen om onze ambities waar te kunnen maken. We zijn daarmee meteen mee aan de slag gegaan. Enkele maanden later kregen we al een inspectiebezoek. Het heeft zeker bijgedragen aan een uitstekend inspectierapport.
We zijn er nog niet, maar mede dankzij Mike wel aardig op weg.”

Hans van Gent, directeur De Brug, zaltbommel