Interim Management

Bevlogen interim manager/teamleider

Binnen MN Leerlab is Mike Nikkels beschikbaar als interim manager. Als onderwijsadviseur heeft hij op vele soorten scholen in Nederland gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en deskundigheidsbevordering van docenten. Het is zijn missie het onderwijs op scholen beter te laten aansluiten op wat leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben.
Mike maakt zich graag sterk voor het gepersonaliseerd onderwijs. Dit vraagt visie en durf, dienend leiderschap en voorbeeldgedrag. Hij werkt met besturen en schoolleiders die hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van de eigen waarden en missie van de school én zich kunnen vinden in onderstaand.

Toekomstgericht onderwijs:

  • vraagt om een duidelijke visie en vooral gedeelde waarden op grond waarvan een organisatie en haar leden doen wat ze doen. Consensus over de te hanteren waarden vormen het fundament voor elk handelen en maken een organisatie ook op lange termijn succesvol. Van daar uit kunnen we vertrekken en bouwen aan het onderwijs van de toekomst.
  • vraagt om intrinsiek leiderschap, verantwoordelijkheid willen nemen, waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht die zich in al zijn diversiteit mag ontplooien. Waar het geven van feedback als een cadeau wordt gezien en waar kwetsbaarheid gezien wordt als kracht waar respectvol mee wordt omgegaan.
  • vraagt om een andere kijk op leerlingen als jong volwassenen die iets kunnen, met eigen talenten en competenties waar we op aan kunnen sluiten als scholen en docenten dat zouden durven. Gevraagd zijn pedagogische tact en leiderschap als basis voor ontwikkeling en leren.
  • vraagt om professionaliteit wat zich kenmerkt door nieuwsgierigheid, open mind, gericht op de toekomst, creativiteit, de wens om altijd te willen leren van elkaar en kennis te delen. Het vraag een continue zelfreflectie op het handelen en acteren als pedagoog en leraar.
  • is toekomstgericht en daarmee zit het exploreren in de genen van elke medewerker. Niet zonder meer meewaaien met hypes, maar vanuit fundamentele waarden nieuwsgierig zijn naar wat ons kan helpen het onderwijs effectief en efficiënt te maken.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een tijdelijke inzet van een bevlogen interim manager/teamleider? Neemt u gerust contact op via 06 55 36 39 07.

Faciliteren, een kwestie van betekenis geven

Hoe wordt een school succesvol?

Jim Collins; 6 eigenschappen van eigenaarschap