Peer Support groot succes.

Leerlingen en docenten blij met Peer Support

Kan Peer Support ook in Praktijkonderwijs?

Ja, view is het antwoord en op De Sprong in Sliedrecht heeft men ervaring. Er wordt gewerkt met peer tutoren en met peer leaders. In 2008 heeft De Sprong besloten Peer Support te introduceren in de vorm van peer tutor. Hierbij worden leerlingen getraind om andere leerlingen te helpen. Zij werden hierin bijgestaan door Peer Support, pharm en voeren deze trainingen nu zelf uit. Het lesmateriaal is op maat voor ons ontwikkeld.

Tutortraining           

Leerlingen in de bovenbouw kunnen in aanmerking komen om tutor te worden. De mentoren kijken wie er geschikt zijn voor de tutor rol. Deze tutors gaan leerlingen in de onderbouw begeleiden. Het theoriegedeelte van de tutortraining bestaat uit vier cursusmomenten en wordt gegeven door Danielle de Bruijne. Na het theoriegedeelte volgt er een praktijkgedeelte. Leerlingen gaan dan de geleerde theorie toepassen in de praktijkvakken van de onderbouwgroepen. Zo ondersteunen ze de leerkracht van het praktijkvak.

 Tutor Openbaar Vervoer

In 2011 is De Sprong een pilot tutor openbaar vervoer gestart. Omdat diverse gemeentes het taxivervoer niet meer kunnen subsidiëren zijn leerlingen genoodzaakt zelfstandig te gaan reizen maar nu wel met hulp van de Tutor OV. De pilot is een succes gebleken. Hierdoor hebben al een groot aantal leerlingen geleerd, door middel van een tutor, om zelfstandig te reizen. Elk jaar worden tutors geselecteerd om leerlingen te begeleiden. De tutors OV volgen hiervoor een theoriecursus van 4 weken. Daarna gaan zij 5 keer oefenen in de praktijk. De sociale vaardigheden van de leerlingen is hierbij erg belangrijk. De tutoren gaan ook op bezoek bij de ouders van de leerlingen die zij gaan begeleiden bij het zelfstandig reizen. Na het succesvol afronden van het praktijkgedeelte krijgen de leerlingen een officieel certificaat van stichting Peer Support.

Peer Leader Pleinwacht

In 2012 is de school begonnen aan een pilot Peer Leader Pleinwacht. Dit betekent dat leerlingen uit de bovenbouw pleinwacht lopen op het onderbouwschoolplein. Na een training van twee weken, gaan de bovenbouwleerlingen pleinwacht lopen. Dit doen zij niet alleen. Er zijn altijd minimaal twee docenten aanwezig tijdens de pleinwacht. De Leaders moeten altijd samen zijn. Een Leader kan een leerling aanspreken, de andere Leader observeert wat er gebeurt. Sociale vaardigheden van de Leaders is hierbij zeer gewenst. De Leaders mogen een onderbouwleerling geen straf geven, daar zijn de leerkrachten voor. Na het succesvol afronden van de training, krijgen de leerlingen een officieel certificaat, aangemaakt door stichting Peer Support.

Praktijkgericht onderzoek

Omdat onderbouw leerlingen van Praktijkschool De Sprong veel problemen* gaven op het schoolplein tijdens hun pauzes, is er een praktijkgericht onderzoek gedaan om te kijken, of door het inzetten van Peer Leaders Pleinwacht, de problemen op het schoolplein zouden verminderen. Voor dit praktijkonderzoek zijn negen observaties gedaan op het onderbouwschoolplein. Eén vrije observatie, vier observaties in schooljaar 2011/ 2012 en vier observaties in schooljaar 2012/ 2013. Aan het begin en halverwege het onderzoek zijn drie leerkrachten en drie onderbouwleerlingen geïnterviewd. Uit de vergelijking, van de gestructureerde observaties, is naar voren gekomen, dat de problemen van de onderbouwleerlingen op het schoolplein, aanzienlijk is verminderd. Het rennen op het schoolplein is meer geworden. Het hangen in vensterbanken is gelijk gebleven. Twee geïnterviewde leerkrachten voelen zich veiliger op het schoolplein als er Peer Leaders Pleinwacht zijn. Omdat er vier personen pleinwacht lopen (twee leerkrachten en twee bovenbouwleerlingen als Peer Leader Pleinwacht), is er meer rust op het onderbouwschoolplein.

Wat levert het op?

  • Een school waar leerlingen zich veilig voelen
  • Meer aandacht voor de leerlingen
  • Meer zelfvertrouwen voor de leerlingen
  • Meer zelfvertrouwen voor de tutoren
  • Landelijk erkend certificaat voor de tutoren
  • Ontwikkeling van Burgerschap competenties

 

Meer weten over Peer Support? Ga dan naar www.peersupport.nl

Specialist in buttom-up verandermanagement op het gebied van Gepersonaliseerd leren, deskundigheidsbevordering van docenten, coaching, kwaliteitsaudits en interim management.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*