Uw leerling écht begrijpen

Inzicht in verschillen

Elke leerling is uniek……  gelukkig maar want de leerling bestaat bij de gratie van diversiteit. Verschillen maken de wereld leuker maar soms ook lastiger. Dat merken we vooral in communicatie en samenwerking. Er zit verschil in de manier waarop leerlingen leren en begrijpen. In hoe zij informatie verzamelen en omgaan met moeilijke situaties en stress. Er zitten verschillen in bronnen van motivatie en in de aanpak van de dingen die een leerling doet.

Verschillen zullen altijd blijven……, maar door ze te herkennen en te erkennen verkrijg je elementaire inzichten, die niet alleen jezelf maar ook anderen helpt om elkaar beter te begrijpen, om effectiever te communiceren en plezieriger samen te werken.

Human Dynamics® verschaft ons een verbluffend eenvoudig en doeltreffend inzicht in verschillen tussen leerlingen. Eenmaal de eigen kwaliteiten en processen ontdekt, die zich laten vertalen in een eigen dynamiek, biedt het tegelijkertijd inzicht in de kwaliteiten en processen van anderen. U vergroot direct de effectiviteit van uw pedagogisch handelen.

Korte beschrijving van Human Dynamics®

Human Dynamics is een trainingsconcept dat ontwikkeld werd in de Verenigde Staten. Human Dynamics onderscheidt negen specifieke manieren waarop mensen leren, informatie verwerken, communiceren en persoonlijk groeien. Dit worden persoonlijkheidsdynamieken genoemd.

De negen persoonlijkheidsdynamieken zijn gebaseerd op drie principes; het mentale, het emotionele en het fysieke principe.

In de training verdiepen de docenten zich met behulp van Human Dynamics in deze elementaire verschillen tussen leerlingen. Zij krijgen inzicht in het concept en kijken door de bril van Human Dynamics naar kenmerkende aanpakken in leren, communiceren, samenwerken en klassenmanagement.  Doel van de trainingen is herkennen en toepassen.

Het Human Dynamics-programma kan een goed startpunt vormen voor een traject dat focust op omgaan met verschillen in de klas. Ook past het Human Dynamics-programma uitstekend in de doelstellingen van het Ministerie OCW in het kader van de Wet op Passend Onderwijs 2012, waarbij alle docenten geacht worden toegerust te worden de nodige handvatten om met steeds meer verschillen in hun klas effectief te blijven werken. Deelnemers zijn na de scholing tevens beter in staat hun leer- en ontwikkelingsvragen in kaart te brengen.