Aan de slag met Gepersonaliseerd Leren van MN Leerlab vraagt om een volledig commitment van bestuur, management en leerkrachten/docenten en leerlingen. MN Leerlab is geschikt voor:

 • Het bestuur en management dat innovatief en toekomstgericht onderwijs wil bieden dat zowel leerlingen als docenten écht motiveert van binnen uit;
 • Docenten die verlangen naar zingeving, zelfstandig professional willen zijn én het verschil willen maken voor élke leerling;
 • Leerlingen en ouders die op school betrokkenheid, autonomie, eigenheid, authenticiteit en uitdaging verwachten.

Hiernaast is het belangrijk u te realiseren dat de keuze voor Gepersonaliseerd Leren een aantal consequenties heeft. Niet alleen voor het bestuur, docenten, leerlingen en ouders maar ook het ICT systeem en zelfs de inrichting van het gebouw zal de nodige veranderingen ondergaan die iedereen ten goede komt. Kiezen voor MN Leerlab betekent dat u:

 • Uw onderwijssysteem wilt inrichten op basis van de nieuwste onderwijskundige inzichten en wetenschappelijke pedagogische kennis uit binnen- en buitenland;
 • Het belangrijk vindt dat uw leerlingen/studenten goed voorbereid worden op hun toekomst;
 • Naast kennis en vaardigheden u de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen/studenten van grote waarde vindt;
 • Meer contacttijd wilt voor het begeleiden, coachen en opleiden van leerlingen/studenten;
 • Bereid bent lesroosters geleidelijk af te schaffen in ruil voor persoonlijke roosters;
 • Bereid bent tot een vergaande flexibilisering van het curriculum;
 • Als leraar/docent met meer energie wil lesgeven en in verbinding staan met jouw leerlingen/studenten;
 • Investeert in hoogwaardige internetverbindingen en elke leerling beschikt over een eigen device.