Leerlijnen van de toekomst

Leerlijnen van de toekomst

Leerlijnen van de toekomst

Als we het onderwijs klaar willen maken voor de toekomst, salve dan kunnen we ons afvragen of we onze leerlingen vandaag wel de kennis en vaardigheden meegeven die ze voor de toekomst nodig hebben. Of de inhoud van ons onderwijs de dynamiek van onze samenleving voldoende weerspiegelt. Met andere woorden, viagra of het hart van ons onderwijs – het curriculum – nog wel van deze tijd is.