Hoe het werkt

Fasen naar een gepersonaliseerde leeromgeving
fase-gl

Gepersonaliseerde invoering

Elke school is anders, heeft een ander vertrekpunt, heeft een eigen tempo en beschikt over meer of minder middelen. Invoering van gepersonaliseerd leren vraagt om een adaptieve en persoonlijke aanpak. Met de quickscan brengt u snel in kaart waar uw school staat op de weg naar gepersonaliseerd leren. Hiermee gaan we aan de slag en stellen samen met u een plan van aanpak op waarmee elke ontwikkelstap doelgericht genomen, gevolgd en doorlopend bijgesteld kan worden.

In dit proces verdienen docenten en leerlingen optimale gepersonaliseerde begeleiding. Noodzakelijk omdat het fundamentele veranderingen in werken en leren vraagt. Deskundigheidsbevordering is dan ook topprioriteit en in vertrouwde handen bij MN Leerlab.

Toelichting op de verschillende fasen

Traditioneel: De school werkt met een rooster en lesmethoden. Het onderwijs wordt klassikaal verzorgd, alle leerlingen zijn met dezelfde leerstof bezig. De rol van de leraar/docent is aanbodgestuurd. Feedback is gericht op achteraf beoordelen. De gemiddelde norm is leidend en bepaalt hoe er naar leerlingen wordt gekeken.

Fase 1. In deze fase is sprake van klassikaal onderwijs waar door middel van een gedifferentieerd aanbod beter wordt aangesloten bij het niveau van de leerlingen. Het onderwijs maakt gebruik van methoden als basis en biedt de leerlingen ook andere werkvormen, verlengde instructie of verdiepingsstof aan waaruit zij eventueel mogen kiezen. Er is nog steeds sprake van aanbodgestuurd onderwijs. De leraar/docent is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen klas.

Fase 2. In deze fase is sprake van een overgang van aanbod naar vraaggestuurd. De leerlingen mogen, op basis van een leerlijn of vast curriculum, zelf bepalen waar ze aan willen werken. Men maakt gebruik van individuele roosters. De leraar/docent is zowel aanbod als vraaggericht bezig en is afwisselend leraar/docent; begeleider/coach/friendly mediator. De leraren en docenten zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen in een bepaalde stamgroep.

Fase 3. Dit is de fase waarin de leerlingen zelf het heft in handen hebben. Zij bepalen waar aan gewerkt wordt. Al het leren gebeurt doelgericht op basis van gepersonaliseerde doelen. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en worden daarbij continue begeleid en gecoacht. Zij stellen hun eigen rooster samen en plannen hun contacttijd zelf in. Leraren/docenten zijn procesbewakers, coaches en vakdeskundige. De leraren/docenten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen.

Samen creëren

Zonder intrinsieke motivatie, inspiratie en nieuwsgierigheid kunt u er maar beter niet aan beginnen. De invoering van gepersonaliseerd leren vraagt ambitie, bewustzijn en een sterke overtuiging dat toekomstgericht onderwijs meer uit mensen haalt dan tot nu toe wordt gerealiseerd.

De invoering van gepersonaliseerd leren vraagt een groei gerichte mindset en ook verdieping van onderwijskundige kennis, vaardigheden en attitudes op alle denkbare niveaus. Wat het oplevert is een vitale school met gedreven docenten en leerlingen die zich eigenaar voelen van hun werk en leerproces.

‘The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited’     

(Plutarchus, born 45 AD)

stratch-ambitiespiraal-vitale-school