Praten over leren, doen we dat nou écht?

En of ze willen leren!

Leerlingen enthousiast over Gepersonaliseerd Leren!

Op Praktijkschool Het Streek in Ede is het smullen geblazen. Niet alleen van wereldse kookkunst of de levenslustige inzet bij de gymlessen van de leerlingen maar vooral van de enthousiaste feedback die de ruim 100 leerlingen gaven tijdens de Proefdagen Gepersonaliseerd Leren. Kenmerkend aan deze dagen is, unhealthy dat er gewerkt wordt met individuele leerdoelen en individuele roosters. Vakspecialisten zijn beschikbaar en begeleiden, na de aftrap in de mentorgroep, heterogene groepen leerlingen met de specifiek geformuleerde leerdoelen.

Focus op Leren
Bij Gepersonaliseerd Leren gaat het over het leren zelf, het leerproces en de leerling. Het start met de vraag; “Wat wil jij leren of wat heb jij nodig?” Vervolgens wordt er afgesproken wie en wat jou daarbij kan helpen. Het is een onderwijskundig principe dat uitgaat van de leerling. Vanuit de aangeboorde intrinsieke motivatie zoekt de docent samen met de leerling naar een vorm die perspectief en uitdaging biedt. Ook verantwoordelijkheid nemen en het omgaan met eventuele beperkende overtuigingen hoort daarbij. In het afgelopen jaar professionaliseerde het team van Het Streek zich verder in het smart maken van leerdoelen en het doorbouwen aan leerlijnen en trajecten. Naast de kanteling in onderwijskundige visie is er ook een kanteling van de organisatie nodig om Gepersonaliseerd Leren succesvol te laten zijn. De proefdagen waren daartoe de eerste stap.

Zelf meebepalen!
Opvallend in de proefdagen was de rust en energie waarmee leerlingen aan het werk waren. Autonomie blijkt een zeer belangrijke motiverende factor te zijn voor leerlingen om aan het werk te gaan, ook met moeilijke leerdoelen. Op de ranglijst van redenen om op deze manier te mogen leren, scoort ‘Het zelf kunnen meebepalen’, verreweg het hoogst (70%) . Als tweede belangrijke factor (64%) noemden de leerlingen: ‘Werken in zijn/haar eigen tempo’. Oftewel voldoende aaneengesloten tijd krijgen om aan de leerdoelen te werken.

Eerste levensbehoeften
Op de proefdagen hebben leraren ervaren dat het respecteren van behoeften aan autonomie (keuzes mogen maken), competentie (laten zien wat ik kan) en relatie (écht gezien en begrepen voelen) geen pedagogische onzin is, maar letterlijk eerste levensbehoeften voor een leerling zijn om tot leren te komen. Docenten ervaarden ook dat als leerlingen verantwoordelijkheid krijgen, zij die ook nemen, naar zichzelf en naar elkaar. Peersupport was dan ook aan de orde van de dag binnen de heterogene setting.

Ervaren door te doen
Voor docenten waren de proefdagen meer dag geslaagd. Zij waardeerden de dagen met een gemiddelde van 8,6. Het ervaren door het te doen blijkt een krachtige leermeester. Het team van Het Streek heeft dat aan den lijve ondervonden. Zij willen het Gepersonaliseerd Leren verantwoord en doordacht invoeren, zich daarin verder verdiepen en bekwamen. Zij willen  daarmee tegemoet komen aan wat leerlingen ten diepste nodig hebben om het maximale uit zichzelf te halen.

Al met al zeer geslaagde dagen die meer dan voldoende vertrouwen gaven om verder te gaan met het ingeslagen traject. Het doel van Het Streek is om na de zomer 2016 volledig over te gaan op Gepersonaliseerd Leren.

Mike Nikkels, januari 2016

Specialist in buttom-up verandermanagement op het gebied van Gepersonaliseerd leren, deskundigheidsbevordering van docenten, coaching, kwaliteitsaudits en interim management.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*