…Tot der kinderen selffs proffijt…

…Tot der kinderen selffs proffijt…
Wist u dat de parochieschool aan de basis heeft gestaan van onze hedendaagse onderwijs? Rond het begin van de 13e eeuw werd deze opgericht en in de 15e eeuw kwam daaruit een veelheid van scholen voort die, view door de eeuwen heen, site zijn geëvolueerd in ons huidig bestel van onderwijsinstituten zoals wij die nu kennen.

Onderwijs geldt als hét middel om kinderen en volwassenen te stimuleren in de eigen ontwikkeling van kennis, kunde en talenten; Zo zou je het kunnen definiëren vanuit de hedendaagse kijk op onderwijs.

Over ons onderwijs is ook menig strijd geleverd. De vijfde schoolstrijd die in 1877 begon en ging over de bekostiging van zowel openbaar als confessioneel onderwijs werd uiteindelijk geslecht in 1917 door een grondwetswijziging. De algehele financiële gelijkstelling werd een feit.

De strijd om hoe wij ons onderwijs willen inrichten is tot de dag van vandaag actueel. We staan aan de vooravond van een grote onderwijsrevolutie, die wordt ingegeven door een snel veranderende maatschappij en daarmee ook de veranderende fundamentele onderwijsbehoeften van leerlingen en studenten.

Systemisch gezien is ons onderwijs langzamerhand aan het veranderen. Aangewakkerd door inspirerende iconen als Sir Ken Robinson (schools kills creativity), Michael Fullan (Stratosphere), Pasi Sahlbergh ( Finnish Lessons), Luc Stevens, Ferre laevers en de nieuwste onderwijskundige inzichten van onder andere John Hattie ( Visible Learning 2009), zijn vooruitstrevende scholen bezig om het onderwijssysteem drastisch om te gooien. Goede voorbeelden daarvan zijn De faam, Zaandam Het Streek, Ede De Baander, Amersfoort, Linge College, Tiel. Het betreft allen Scholen voor Praktijkonderwijs die, onder begeleiding van MN Training, inhoud en vorm geven aan modern gepersonaliseerd onderwijs dat verder gaat dan het simpelweg gebruiken van moderne ICT middelen.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat niet over ICT, educatieve software of moderne elo’s. Gepersonaliseerd onderwijs gaat over de holistische mens, in al zijn hoedanigheid, die zich wil ontwikkelen, nieuwsgierig is, wil laten zien wat het kan en altijd wil leren om het leven en de dingen te snappen. Daar passen geen vaste curricula, vaste roosters en vaste klassen bij. Wat je leert is individueel bepaald, hoe je leert is vooral samen, in heterogene groepen en optimaal flexibel georganiseerd.

Het wordt de hoogste tijd dat wij onderwijs gaan aanbieden welke tot profijt van elk kind leidt. Er uit halen wat er in zit en uitdagen tot verbreding en verdieping. Dat zou wat mij betreft het credo van het onderwijs in de 21ste eeuw moeten zijn.

Specialist in buttom-up verandermanagement op het gebied van Gepersonaliseerd leren, deskundigheidsbevordering van docenten, coaching, kwaliteitsaudits en interim management.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*